Focused Ultrasound

van totaal € 2.499.672 (80%)

Een technologie waarmee er geen operatie nodig is én de bloed-hersenbarrière tijdelijk geopend kan worden om medicijnen wel door te laten is de Focused-Ultrasound (FUS) technologie. Dankzij deze technologie kunnen bestaande en nieuwe medicijnen onderzocht worden op effectiviteit voor het beter behandelen van hersenaandoeningen, door deze beter in de hersenen te laten doordringen.

FUS-technologie

FUS is een innovatieve MRI-gestuurde technologie die met uiterst precies gerichte geluidstrillingen en microbelletjes in de bloedstroom de bloedvaten in de hersenen tijdelijk en heel lokaal kan openen zonder de schedel te hoeven openen. Zo kunnen medicijnen werken waar ze nodig zijn, op de juiste plek in de hersenen. De techniek is in eerder onderzoek veilig gebleken en wordt momenteel in onder andere de Verenigde Staten en Canada in behandelstudies onderzocht. Nergens in Europa wordt deze techniek op deze manier toegepast. Er wordt in eerste instantie onderzocht hoe deze behandeling werkt bij kinderen en volwassenen met een kwaadaardige hersenstamtumor en bij mensen met de ziekte van Alzheimer, maar deze technologie kan uiteindelijk ook voor meerdere hersenaandoeningen effectief zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door hoofdonderzoeker dr. Dannis van Vuurden, kinderoncoloog bij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, en wordt mede dankzij enkele giftgevers* met 2,5 miljoen euro gefinancierd door de Hersenstichting.

Het onderzoek van het Prinses Máxima Centrum wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met UMC Utrecht, het LUMC en Amsterdam UMC. Door in het FUS-onderzoek samen op te trekken met experts op het gebied van verschillende hersenaandoeningen, hoopt het team resultaat te boeken voor zo veel mogelijk patiënten.

Welke resultaten verwachten de onderzoekers?

De onderzoekers verwachten dat de FUS-behandeling helpt om meer van de medicijnen in de hersenen te laten komen. Met het onderzoek willen ze laten zien dat dit veilig kan bij mensen met een hersentumor en mensen met alzheimer. Hierdoor werken de medicijnen beter, waardoor mensen mogelijk langer blijven leven en minder last hebben van hun aandoening.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

Als medicijnen beter in de hersenen komen door FUS, betekent dit dat veel behandelingen mogelijk beter zullen werken. Mensen met alzheimer gaan dan minder snel achteruit en hebben misschien minder last van hun aandoening. Bij mensen met een hersentumor is er meer kans dat de behandeling aanslaat, waardoor ze mogelijk langer blijven leven. Dit onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: minder sterfte en ziektelast door hersenaandoeningen.

 

* Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door giften van het Piet Poortmanfonds, stichting Sterk & Positief, Het B.J. Wegener Fonds en C& W de Boer.

Wat houdt een gerichte gift aan het FUS project in?

Wij bieden donateurs de gelegenheid om specifiek aan dit baanbrekende project te doneren. Dat betekent dat uw donatie volledig naar dit project gaat.

Als ik doneer, word ik dan op de hoogte gehouden van het onderzoek?

Als u aan dit project doneert, krijgt u automatisch de vraag of  u op de hoogte gehouden wilt worden over de voortgang van dit project. Wij zullen u dan via nieuwsupdates informeren over de laatste ontwikkelingen.

Is er al een bedrag aan dit project toegekend?

Dankzij enkele grote giftgevers is er al 2 miljoen euro aan dit project gedoneerd. De giftgevers die dit project mede mogelijk gemaakt hebben, zijn: Piet Poortman Fonds, C en W de Boer, Stichting Sterk & Positief, JW Wegener Fonds in oprichting.   

 Krijgen de onderzoekers op dit project extra geld?

De projectleider krijgt geen extra geld voor het uitvoeren van het onderzoek. De gerichte gift wordt aangewend om (een deel van) het projectbudget te voldoen, in plaats van dat dit met de algemene Hersenstichting-gelden gebeurt. Het geld dat daarmee vrijkomt, kan worden gebruikt voor de financiering van andere onderzoeken.

Gaat het onderzoek door wanneer het doelbedrag niet wordt bereikt?

Ja het onderzoek is al gestart.